swirl: Belajar R, dengan R

Lupakan cara tradisional. Kini kita dapat belajar r dengan swirl. swirl mengubah R console menjadi sarana belajar yang interaktif.